رقابت ۶۳ کاندیدا در هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان قم

دکتر پرهام رئیس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان قم در خصوص شرایط و نحوه برگزاری این انتخابات گفت: این دوره از انتخابات در استان قم همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ برگزار خواهد شد.دکتر پرهام ادامه داد: یک شعبه ثابت در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم در نظر گرفته شده است و یک شعبه سیار برای حضور در تمامی بیمارستانها پیش بینی شده است. وی درباره جزئیات بیشتر روز انتخابات، تصریح کرد: فرایند اخذ رای…

Read More

سیاوش عطایی کاندیدا گروه پروانه دارانتخابات نظام پزشکی کرج

سوابق علمی و اجرایی و حقوقی سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم سازمان نظام پزشکی کرج   سیاوش عطایی آسیب شناس و مشاور عالی  در حیطه توانبخشی ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی سال ۱۳۷۲ دارای درجه MA در روانشناسی عمومی محقق و پژوهشگر در زمینه امواج مغزی ودر زمینه لکنت آخرین پژوهش پیش بینی بروز لکنت درکودکان پیش دبستانی سوابق اجرایی موسس و مدیر عامل  شرکت گفتار توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید ، و بومی سازی دستگاههای توانبخشی موسس و مدیر مرکز…

Read More

گروه پروانه دار کرج :سوابق علمی و اجرایی و حقوقی سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم سازمان نظام پزشکی کرج

  سوابق علمی و اجرایی و حقوقی سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم سازمان نظام پزشکی کرج     سیاوش عطایی آسیب شناس و مشاور عالی  در حیطه توانبخشی ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی سال ۱۳۷۲ دارای درجه MA در روانشناسی عمومی محقق و پژوهشگر در زمینه امواج مغزی ودر زمینه لکنت آخرین پژوهش پیش بینی بروز لکنت درکودکان پیش دبستانی سوابق اجرایی موسس و مدیر عامل  شرکت گفتار توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید ، و بومی سازی دستگاههای توانبخشی موسس و…

Read More

سوابق علمی و اجرایی و حقوقی سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم سازمان نظام پزشکی کرج

سوابق علمی و اجرایی و حقوقی سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم سازمان نظام پزشکی کرج     سیاوش عطایی آسیب شناس و مشاور عالی  در حیطه توانبخشی ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی سال ۱۳۷۲ دارای درجه MA در روانشناسی عمومی محقق و پژوهشگر در زمینه امواج مغزی ودر زمینه لکنت آخرین پژوهش پیش بینی بروز لکنت درکودکان پیش دبستانی سوابق اجرایی موسس و مدیر عامل  شرکت گفتار توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید ، و بومی سازی دستگاههای توانبخشی موسس و مدیر…

Read More

اسامی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج 

سیاوش عطایی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج       سوسن کیانی ایلاقی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     علیرضا گنجه قزوینی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     رحمت محمدزاده نامقی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج   داود محمدشاهی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     عباس محمدی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     مجتبی مرادی شهرباک کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     افشین مرتضوی کاندیدا دوره هشتم نظام پزشکی کرج     ماندانا مرزوقی کاندیدا دوره هشتم نظام…

Read More