کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مختاری09121623463:تومورهاي خوش خيم حنجره

تومورهاي خوش خيم حنجره

 

انواع تومورها با منشا بافت پوششي ، غددي ، هم بند ، عصبي وعروقي در حنجره ممكنست ملاحظه شود . در اين قسمت فقط تومورهاي شايع حنجره به اختصار بيان ميشود:

 

 

 

 پاپيلوماتوز تنفسي راجعه :

  شايعترين تومور خوش خيم حنجره مي باشد ( 85%) . شيوع آن در 3/4- 8/1 در يكصد هزار كودك است .اين تومور ناشي از ويروس پاپيلو ويروس انساني مي باشد (  HPV    ) و در كودكاني كه مادرشان كونديلوماتاي ژنيتال  داشته اند ديده ميشود .دو نوع بالغين و  جوانان  دارد.

        نوع بالغين به شكل پاپيلوم منفرد بوده و بيشتر در سوپراگلوت ( بطور تصادفي كشف ميشود) ديده ميشود. ميتواند علائمي به شكل احساس جسم در حلق داشته باشد.درمان آن لارنگوسكپي و ليزر تومور است .پاپيلوما توز جوانان در كودكان به شكل ديسفوني ،تنگي نفس و استريدور تظاهر ميكند.تشخيص با لارنگوسكپي و مشاهده تود ه هاي پشته پشته در طول طناب هاي صوتي ( نماي توت را دارد ) مي باشد.

        درمان آن نيز لارنگوسكپي و ليزر تومور مي باشد .  حتي الامكان  تراكئوتومي  به جهت احتمال ابتلاي محل تراكئوتومي  به تومور  بايد پرهيز كرد . بيماري راجعه و نياز به جراحي هاي مكرر دارد.

        در مواريكه  عود زياد باشد  ميتوان از انيترفرون  يا متوتركسيت  وداروهاي ديگر جهت كنترل بيماري سود جست .

 

 همانژيوماي حنجره

 

   در شيرخواران ودر 6 ماه اول زندگي تظاهر ميكند و گاه با همانژيومها پوست و لب همراه هستند در شير خواران نوع كاپيلري است. علائم به شكل تنگي نفس( گاه با كروپ  اشتباه ميشود ) و استريدور مي باشد.  در لارنگوسكپي توده  نرم زير  مخاطي در ناحيه ساب گلوت مشاهده ميشود.

       درمان شامل استروئيد در تنگي نفس شديد مي باشد.  اگر به استروئيد جواب نداد و تنگي نفس باقـي مـانـد تـراكئوتـومي انـجام مـيشود.با افزايش سن  و بزرگتر شدن ناحيه ساب گلوت تنفس بهبود مي يابد.

           در بزرگسالان همانژيوم در ناحيه ساب گلوت بوده واز نوع كاورنو است و علائم شامل ديسفوني  و گاه خونريزي مي باشد و درمان شامل  استروئيد تراپي يا رادياسيون است .

تومورهاي  با منشا غدد مخاطي

شامل تومور ميكسد خوش خيم و انكوسيتو ما ( نادرند) . بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه وتشخيص  با  لارنگوسكپي و بيوپسي است .

 

ادامه مطلب  استان کهگیلویه و
تومورهايي با منشا عصبي

 

  شامل نوروفيبروم و شوانوم است كه بيشتر  در سوپراگلوت ديده ميشود.

Related posts

Leave a Comment