کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه میدان بهارستان09121623463: معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

 

  علائم    ( Symptoms) در بيماريهاي حنجره شامل گرفتگي صدا Hoursenessكه ميتواند كوتاه مدت يا طولاني مدت ويا از بدو تولد يا اكتسابي باشند. گرفتگي صداي كوتاه مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي حاد باشد. گرفتگي هاي صداي طولاني مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي مزمن، فلج صوتي وتومورها باشد.

       ديسفوني ( Dysphonia ) به معني اشكال در ايجاد صدا مي باشد.

        علل ديسفوني شامل عفونت هاي حنجره ، زور زدن بيش از حد(ديسفوني هيپركيتيك) ‌هنگام ايجاد صدا ، ضايعات مادرزادي ، فلج هاي صوتي ، بيماريهاي سيستيمك و بيماريهاي پسيكولوژيك مي شود.

        آفوني ( Aphonia ) از دست رفتن كامل صوت را گويند.

        درد در ناحيه حنجره در ابتداي بيماريهاي التهابي و در مراحل پيشرفته بدخيمي ها ملاحظه ميشود.

          سرفه ميتواند از نوع تحريكي ،سرفه خشك ، ناگهاني و يا مزمن باشد.

        ديسفاژي در التهابات حاد حنجره، التهاب مفاصل حنجره،انتشار ضايعات حنجره به حلق و قاعده زبان عارض ميشود.

         ادينوفاژي در انتشار ضايعات حنجره به سينوس پريفرم و قاعده زبان عارض ميگردد.

        استريدور ناشي از انسداد حنجره مي باشد و ميتواند دمي يا بازدمي و يا بي فاز يك          باشد.

 

معاينات حنجره

 

  • مشاهده گردن : شامل ديدن تورم ،اكيموز ، بدشكلي ها ،زخم ها ونظاير آن مي باشد .
  • شيندن صداي بيمار از نظر تغييرات صدا در فركانس و شدت صوت ويا تموج در فركانس و

      شدت صوت  موقع تكلم و نيز شيندن كيفيت سرفه اهميت دارد.

3-لمس كردن از نظرحساس بودن در لمس ، وجود كرپيتاسيون و لمس هيوئيد و كريكوئيد و

    مامبرانهاي كريكو تيروئيد و تيروهيوئيد و حس كرپيتاسيون در حركت به طرفين كريكوئيد بر

    روي مهره ها ارزش تشخيصي دارند.

4- مشاهده حنجره توسط آينه حنجره كه به آن لارنگوسكوپي غير مستقيم مي گويند.

         روش كار به اين شكل مي باشد كه زبان را با گاز به جلو كشيده تا حنجره بالاتر آمده و كامل رويت شود. و سپس آينه حنجره ( قطر آينه به انداره  فاصله دو لوزه  انتخاب  شود) را با آب گرم  يا شعله گرم مي كنيم (در حد حرارت بدن) و سپس آنرا در اورفارنكس بين لوزتين  بدون تماس به ديواره جانبي و خلفي و قاعده زبان با زاويه 45 درجه نگه  ميداريم و به ترتيب المانهاي زير را كه شامل قاعده زبان ،والكولا ، اپي گلوت ،چين هاي آري اپيگلوتيك ،آرتينوئيد ها ، وستيبول حنجره ، سينوسهاي پريفرم ، طنابهاي صوتي كاذب ، طنابهاي صوتي حقيقي  ، فضاي ساب گلوت و سپس حركت طنابهاي صوتي وآرتينوئيد ، را موقع بيان حرف  يي  و نيز دم و باز دم مشاهده مي كنيم.

        روش ديگر مشاهده حنجره لارنگوسكوپي  فيبرواپتيك يا با تلسكوپ 70   درجه مي باشد كه قادر به فيليمبرداري و عكس برداري با روش هاي فوق از حنجره مي باشيم.

         به كمك دستگاه استربوسكپي ميتوان حركات طنابهاي صوتي را مشاهده و نقص هاي حركتي در آن را مشخص كرد.

 

ادامه مطلب  سنکل|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463

 

آزمايشات پاراكلينيك در بيماريهاي حنجره :

 

  • آناليز آكوستيك :‌با روش هاي گوناگوني ميتوان امواج تشكيل دهنده صوت و نيز شدت و مدت اصوات را به شكل ابژكيتو ملاحظه كرد.
  • الكتروميوگرافي عضلات داخلي حنجره: ميتوان ضايعات عضلاني حنجره و يا ضايعات اعصاب حنجره را بررسي كرد.
  • راديوگرافي ساده رخ و نيمرخ حنجره روشي ارزان و در دسترس مي باشد و در تشخيص انسداد راه هوايي حاد ( بخصوص در اپي گلوتيت حاد و اجسام خارجي ) كاربرد دارد.

       در اپيگلوتيت حاد تورم اپي گلوت و چين آري اپيگلوتيك در راديوگرافي نيمرخ حنجره مشخص است . تورم اپي گلوت در ادم آنژيونورتيك و تومور وكيست اپي گلوت و بيماريهاي گرانولوماتوز و ضربه هاي حنجره نيز قابل رويت مي باشد.

         در بزرگسالان  كلسيفيكاسيون در غضروفهاي حنجره با جسم خارجي اشتباه ميشود.

  • سي تي اسكن حنجره روش نسبتاً گران مي باشد. با سي تي اسكن حنجره متيوان وسعت لارنگوسل را مشخص كرد و آنرا از كيست ساكولر افتراق داد ( لارنگوسل حاوي هوا و كيست ساكول حاوي ترشح است ).

در بدخيمي هاي حنجره سي تي اسكن ابتلاي فضاي پاراگلوتيك ،غضروف هاي حنجره و فضاي پره اپي گلوتيك  ، ناحيه ساب گلوت و گره هاي  لنفاوي را كه در لمس مشاهده قابل تشخيص نيستند را تا حدي مشخص  ميكند.در ضربه هاي حنجره با سي تي اسكن ميتوان صدمات حنجره را در مواردي كه به جهت آسيب هاي راه هاي هوايي در بالاتر از حنجره امكان آندوسكوپي نيست مشخص كرد.

  • MRI حنجره گران مي باشد ولي عارضه اشعه يونيزان را ندارد و در سه پلان تصوير ميدهدو گرفتاري نسوج نرم و اطراف حنجره را بهتر از سي تي اسكن مشخص مي كند.
  • با سونوگرافي اينترالومينال به كمك آندوسكوپي ميتوان عمق ضايعات (از جمله كانسرها )را به تصوير كشيد.

Related posts

Leave a Comment