معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد:


معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد:

امکان دسترسی رایگان به مدت ۲ ماه به ژورنالها و کتب الکترونیکی ناشر Cambridge University Press برقرار می باشد. جهت استفاده از منابع مذکور می توانید از طریق اینترنت دانشگاه و آدرس http://www.inlm.org اقدام نمائید.

تعداد بازدید:

۱۸

Source linkSource link

ادامه مطلب  کاردرمانی جسمی- ذهنی کرج در حسین آباد افشار | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی جسمی- ذهنی کرج در احد آباد | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی جسمی- ذهنی کرج در رجب آباد | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی جسمی- ذهنی کرج در اسد آباد | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع

Related posts

Leave a Comment