مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰| زبان پریشی زبان اشاره ای


زبان پریشی زبان اشاره ای
@gofta_tavan_gostar
بین زبان #گفتار_ی و زبان اشاره شباهت چشمگیری وجود دارد که از جذابیت خاصی برخوردار است و علت آن است که بررسی زبان اشاره نیز یافته های پژوهشی درباره ی زبان و نیمکره های مغز را تایید می کند. نواحی اصلی زبان یعنی ناحیه بروکا و ناحیه ورنیکه در نیمکره چپ مغز قرار دارند. از سوی دیگر نیمکره راست مغز وظایف مربوط به ابعد فضایی مانند شناسایی چهره و وظایف دیداری-ساختی مانند تصویر برداری ذهنی از طرحها و الگوها را به عهده دارد. با در نظر گرفتن نیمکره چپ برای زبان و نیمکره راست برای ابعاد فضایی ممکن است به نظر برسد که نیمکره راست در تولید و درک زبان نوشتاری دخالت بیشتری دارد، زیرا علامت دهی پدیده ای با ابعد فضایی می باشد. اما شواهد محکمی که از مطالعه زبان پریشیهای زبان اشاره ای به دست آمده نشان می دهد که چنین نیست.
کاربران بومی زبان اشاره ای آمریکایی که به صدماتی مانند سکته مغزی در نیمکره چپ دچار می شوند، اختلالاتی در علامت دهی شان به وجود می آید که مشابه اختلالات ناشی از زبان پریشی بروکا و زبان پریشی ورنیکه است. علائم کاربران زبان اشاره که به زبان پریشی بروکا مبتلا می شوند، عمدتا در برگیرنده ی #صوت_های تصریف نشده است و آنان توانایی چندانی در به کارپیری فضا علامت دهی به عنوان یک چهارچوب دستوری برای اشاره به افعال یا اشخاص ، نمود یا تغییرات تصریفی ندارند. علائم آنان نیز مانند زبان پریشی بروکا در زبان #گفتار_ی ناقص و شکسته بسته می باشد. اگر از این فبیل بیماران خواسته شود تا نام چیزی را ببرند ، ممکن است از یک علامت درست استفاده کنند یا یک علامت را که معنای تصریف نشده ساده ای دارد، با موفقیت علامت دهی کنند، اما قادر به استفاده از علامتی شبیه به آن برای اشاره به یک نقش دستوری مانند مفعول مستقیم نیستند. یکی از بیماران می توانست بدرستی با حرکت دادن دست به سمت بدنش قبول کردن را علامت دهی کند، اما قادر نبود علامتی مشابه آن را بای سرزنشم کن به کار ببرد. این بدان معناست که ناتوانی در به کار بردن علامت درست از مشکل حرکتی ناشی نمی شود، بلکه به در دسترس نبودن کامل دستور زبان بر می گردد.
به همین ترتیب ما به ازای زبان پریشی ورنیکه در زبان اشاره نیز به طور کلی ماهیتی دستوری دارد. بیمار می تواند براحتی با بهره مندی از فضای سه بعدی برای اشاره به تصریف، جنبه، ارجاع ضمیر و … زنجیره ای از علائم را به کار ببرد اما به علت وجود خطاهای دستی و جایگزین کردن آنها که بر اساس سه ویژگی بارز علامت ها، شکل و مکان حرکت صورت می پذیرد ، آنچه در قالب علائم تولید می شود در واقع یا تعدادی علامت بی معناست یا علامتهایی که با وجود معنی داشتن در جملات بدون مفهوم می باشند. علاوه بر این درست مانند زبان پریشی ورنیکه در #گفتار_ اغلب جانشین سازیها در یک مقوله واژگانی به وقوع می پیوندد اسم به جای اسم ، فعل به جای فعل و … علاوه بر این ، جانشین سازی های معنایی مثل به کار بردن دختر به جای پسر یا رختخواب به جای صندلی نیز وجود دارد که تعابیر عجیب و غریبی پیدا می کنند ، با توجه به اینکه یکی از کاربران زبان اشاره هم در نوشتار و هم در به کارگیری زبان اشاره اس نشانه های زبان پریشی ورنیکه را در علائمش به کار می برد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که باید یک مشکل زبانی کلی در کار باشد، نه فقط یک مشکل حرکتی که موجب از دست دادن توانایی فرد برای علامت دهی می شود.
کاربران زبان اشاره که نیمرکه راستشان دجار آسیب شده است به طور کلی در به کار بردن علائم اشاره نشانه هایی از زبان پریشی ندارند . به نظر می رسد تولید علامت هدر این گونه بیماران دستوری و بی عیب باقی می ماند. اما همین بیماران احتمالا در درک علامت ها تا حدی با مشکل مواجه می شود. اینکه چرا در توانایی آنان برای درک علادم اختلا به وجود می آید اما در تولید علادم مشکلی وجود ندارد، پرسشی است که تا کنون بی پاسخ ماند ه است
در هر حال، در زبان اشاره نیز الگوهای کلی زبان پیشی همانند زبان #گفتار_ی اند کسانی که نیمکره چپ مغزشان آسیب دیده باشد، چه کسانی که از زبان #گفتار_ی استفاده می کنند و چه کاربران زبان اشاره دچار زبان پریشیهای همانندی می شوند بابراین حای اگر نیمکره راست برای پردازش اعمالی که ابعد فضایی دارند در نظر گرفته شده باشد، در صورتی که اعمال مورد نظر جنبه زبانی داشته باشند، نیمکره چپ تسلط خود را اعمال می کند. این امر بروشنی نشان می دهد که نیمکره چپ به طور خاص برای به کار گیری زبان، چه به صورت #گفتار_ی و چه به صورت علائم اشاره ، تجهیز شده است.

ادامه مطلب  زوال عقل|بهترین وتخصصی ترین گفتار درمانی درگرمدره کرج 09121623463

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

ادامه مطلب  گفتاردرمانی کرج 09121623463 | ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری در فردوسی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

 

 

 Source link

Related posts

Leave a Comment