سیاوش عطایی * کد انتخاباتی ۲۱۵۷ * کاندیدای شورای شهر کرج شعارانتخاباتی # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

ادامه مطلب  آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان اردبیل / پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰

Related posts