دکتر محمد مولوی اردکانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد در کرج

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی کلینیک گوارش و کبد بهبود مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران دكتر كبد مجله گوارش و کبد ایران دکتر حاتمی کبد مراکز آندوسونوگرافی در تهران

دکتر محمد مولوی اردکانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد در کرج

چهارراه طالقانی جنوبی – جنب کوچه گاز – ساختمان سبز – طبقه دوم

۰۲۶-۳۲۷۱۶۶۲۲

۰۲۶-۳۲۷۰۳۳۷۶

loknatshekan.ir

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

کلینیک گوارش و کبد بهبود

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دكتر كبد

مجله گوارش و کبد ایران

دکتر حاتمی کبد

مراکز آندوسونوگرافی در تهران

ادامه مطلب  لیست مراکز دولتی گفتار درمانی در کرج:عطسه دیگران باعث سرماخوردگی می شود ؟

Related posts