دکتر محمد محمدی روزبهانی فوق تخصص جراحی چشم در کرج

آناتومی چشم اجزای چشم انسان تحقیق در مورد چشم قرنیه چشم انشا در مورد چشم انسان صلبیه چشم انشا چشم زجاجیه چشم

دکتر محمد محمدی روزبهانی فوق تخصص جراحی چشم در کرج

فوق تخصص جراحی چشم ، قرنیه ، لیزیک، آب مروارید

جراحی زیبایی پلک و ابرو

کرج

خیابان دکتر بهشتی – بین شهدا و چهارراه طالقانی – ساختمان سینا -طبقه دوم

۰۲۶-۳۲۲۰۹۰۲۳

۰۲۶-۳۲۲۳۷۰۱۲

۰۹۳۵-۲۸۳-۸۱۷۱

medu-karaj.ir

فوق تخصص جراحی چشم ، قرنیه ، لیزیک، آب مروارید
جراحی زیبایی پلک و ابرو
کرج
خیابان دکتر بهشتی – بین شهدا و چهارراه طالقانی – ساختمان سینا -طبقه دوم
۰۲۶-۳۲۲۰۹۰۲۳
۰۲۶-۳۲۲۳۷۰۱۲
۰۹۳۵-۲۸۳-۸۱۷۱

ادامه مطلب  بهترین مدارس نمونه کرج در کوی کارمندان شمالی

Related posts