دکتر سید علیرضا کابلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی کلینیک گوارش و کبد بهبود مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران دكتر كبد مجله گوارش و کبد ایران دکتر حاتمی کبد مراکز آندوسونوگرافی در تهران

دکتر سید علیرضا کابلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

کرج

بلوار شهدای دانش آموز – جنب بیمارستان قائم – ساختمان پزشکان امین

۰۲۶-۳۲۷۳۱۳۰۶

kardarmanikaraj.ir

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

کلینیک گوارش و کبد بهبود

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دكتر كبد

مجله گوارش و کبد ایران

دکتر حاتمی کبد

مراکز آندوسونوگرافی در تهران

ادامه مطلب  بهترین کلینیک استروبوسکوپی در کرج:چه زمانی باید به گفتاردرمانی مراجعه داشت؟

Related posts