دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ چهاردهمین جلسه ی کمیته ی هماهنگی در خصوص بیماری سالک، با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان، تعدادی از مسئولین واحدهای مرتبط و مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شهید چراغیان، در سالن آموزش این شبکه برگزار شد. در ابتدا دکتر پور محمدی ضمن عرض خیر مقدم، به بیان اهمیت…

Source linkSource link

ادامه مطلب  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

Related posts

Leave a Comment