بهترین گفتار درمانی در کرج:التهاب مجاری صفراوی

بهترین گفتار درمانی در کرج:التهاب مجاری صفراوی
التهاب مجاری صفراوی (زرداب‌راه‌ها) که بر اثر انسداد آن‌ها یا پس از عمل جراحی رخ می‌دهد را التهاب مَجاری صَفراوی، آماس زَرداب‌راه[۱] یا کُلانژیت (cholangitis) می‌گویند.

التهاب مجاری صفراوی ناشی است از سنگ کلدوک (سنگ در مجاری صفراوی مشترک) که صفرا را از کیسه صفرا به روده باریک انتقال می‌دهند. این بیماری اغلب ناشی از سنگ کیسه صفرا (کله لیتیاز) بوده و همراه با کله سیستیت (التهاب کیسه صفرا) می‌باشد. علائم این بیماری در اینگونه موارد مشابه کلسیستیت بوده و به دو شکل مزمن (کولیک صفراوی) و حاد (کلانژیت صعودی) دیده می‌شود.

در کلانژیت به خصوص فرم حاد ما عفونت باکتریایی مجاری صفراوی را داریم شایع‌ترین ارگانیسم‌های ایجادکننده باکتری‌های هوازی گرم منفی روده‌ای مثل ای کلای، کلبسیلا، کلوستریدیوم، باکتروئیدها، آنتروباک‌تر و استرپتوکوک‌های گروه D هستند.

سپسیس در سیر بیماری کلانژیت یک یافته غالب می‌باشد بنابراین ارزیابی تشخیصی و مداخله سریع در این بیماری ضروری است.

کلانژیت اولیهٔ اسکلروزان
التهاب زرداب‌راه اولیهٔ اسکلروزان یک بیماری غیر شایع است که با التهاب منتشر مجرای صفراوی مشخص می‌شود و به فیبروز و تنگی‌های دستگاه صفراوی می‌انجامد. تشخیص کلانژیت اولیهٔ اسکلروزان معمولاً با کلانژیوگرافی آندوسکوپیک پس‌رونده (ERCP) انجام می‌شود. این بیماری اغلب با کولیت اولسروز همراه است.

درمان همان درمان کلسیستیت است و فقط تأکید بیشتری بر آنتی بیوتیک وسیع الطیف می‌شود. باید متوجه احتمال پانکراتیت نیز بود.

پانویس
واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب

ادامه مطلب  بهترین مدارس نمونه کرج در برغان

Related posts