انتخابات 96 :: آقاي محمداسماعيل قاصدي نام پدر محمدجواد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات 96 ::  آقاي محمداسماعيل قاصدي نام پدر محمدجواد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

ادامه مطلب  کرج در منطقه 2 شهرداری البرز |

Related posts