پسران بیشتر از دختران به تاخیر گفتار دچار می شوند+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

پسران بیشتر از دختران به تاخیر گفتار دچار می شوند   بر اساس بررسی های انجام گرفته، پسران بیشتر از دختران به تاخیر گفتار دچار می شوند. تاخیر در گفتار عوامل متعددی را شامل می شود كه توجه والدین به این مسایل می تواند در رفع و مشكل تاخیر گفتار بسیار تاثیر گذار باشد. عوامل ارثی و محیطی نیز از دیگر عوامل دیگر تاخیر گفتار در شخص محسوب می شود. ازدواج فامیلی نیز علاوه بر عقب ماندگی در كودك اختلالات مرتبط با تاخیر گفتاری را نیز بوجود می آورد. مواردی…

Read More