گفتاردرمانی طنین|پاتولوژیست‌گفتاروزبان:یونس قاسم‌پور

گفتاردرمانی طنین|پاتولوژیست‌گفتاروزبان:یونس قاسم‌پور       ◽️تشخیص‌ودرمان‌انواع‌اختلالات‌گفتاروزبان ✅مجهزبەدستگاەانگلیسی نوروفیدبک وبیوفیدبک ✅مجهز به دستگاە انگلیسی تی دی سی اس برای تحریک الکتریکی مغز ✅مجهز به دستگاەvrبرای تعدیل حس عمقی و وستیبولار ✅ مجهزبه ابزارها ووسایل مخصوص ناحیه دهان ✅فضایی کاملا مناسب  برای کودک وبزرگسال ✅سابقه بیش از7سال درمان تخصصی اوتیسم ✅درمانگر ویژه لکنت و مورد تایید انجمن لکنت ایران ✅مدیرو موسس مرکز کم توانان ذهنی زیر 14سال ✅درمانگر بیمارستان مطهری ارومیه بین سالهای 94تا96 ✅سابقه برگزاری کارگاە اختلالات گفتاروزبان و معرفی گفتاردرمانی برای متخصص کودکان و پزشکان عمومی ✅سابقه شرکت در…

Read More

بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶

بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶       بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱ بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲ بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان  بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مختاری بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان کوثر بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا بهترین مرکز نوروفیدبک در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت بهترین مرکز…

Read More

بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷

بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷     بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱ بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲ بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان  بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مختاری بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان کوثر بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا بهترین مرکز توانبخشی در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت بهترین مرکز توانبخشی…

Read More

بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸

بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸     بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱ بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲ بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان  بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مختاری بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان کوثر بهترین مرکز گفتاردرمانی کودکان در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا بهترین مرکز گفتاردرمانی…

Read More

بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱

بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱     بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۱ بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله ۲ بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نسترن بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مهرگان  بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان مختاری بهترین مرکز درمان اختلالات توجه و تمرکز در عظیمیه09121623463|عظیمیه خیابان میر زنده دل…

Read More