فلودروکورتیزون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463

فلودروکورتیزون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463   فلودروکورتیزون یک میزالوکورتیکوئید سنتزی با فعالیت ضد التهابی است . داروی فلودروکورتیزون یک ترکیب قوی از مینرالوکورتیکوئیدی با فعالیت زیاد گلوکوکورتیکوئیدی می باشد و باعث تحریک افزایش باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم از لوله های دیستالکلیوی می شود . گروه دارو: استروئیدها مکانیسم اثر فلودروکورتیزون فلودروکورتیزون به گیرنده میزالوکورتیکوئید متصل می شود ( گیرنده آلدوسترون ) این دارو یک ترکیب قوی مینرالوکورتیکوئیدی با فعالیت بالای گلوکوکورتیکوئیدی می باشد و موجب تحریک افزایش باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم از لوله های دیستالکلیوی می شود . فارماکودینامیک فلودروکورتیزون یک استروئید آدرنوکورتیکال ( تولید…

Read More

فلودروکورتیزون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463

فلودروکورتیزون|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر چهارراه طالقانی 09121623463   فلودروکورتیزون یک میزالوکورتیکوئید سنتزی با فعالیت ضد التهابی است . داروی فلودروکورتیزون یک ترکیب قوی از مینرالوکورتیکوئیدی با فعالیت زیاد گلوکوکورتیکوئیدی می باشد و باعث تحریک افزایش باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم از لوله های دیستالکلیوی می شود . گروه دارو: استروئیدها مکانیسم اثر فلودروکورتیزون فلودروکورتیزون به گیرنده میزالوکورتیکوئید متصل می شود ( گیرنده آلدوسترون ) این دارو یک ترکیب قوی مینرالوکورتیکوئیدی با فعالیت بالای گلوکوکورتیکوئیدی می باشد و موجب تحریک افزایش باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم از لوله های دیستالکلیوی می شود . فارماکودینامیک فلودروکورتیزون یک استروئید آدرنوکورتیکال ( تولید…

Read More

فلودارابین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463

فلودارابین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463   فلودارابین (Fludarabine ) با نام تجاری فلودارا (Fludara)  یک داروی ضد سرطان است که از رشد و گسترش سلول های سرطانی در بدن جلوگیری می‌کند. فلودارابین در درمان بیماران مبتلا به انواع خاصی از سرطان خون که به درمان های و داروهای دیگر پاسخ نداده اند مورد استفاده قرار می گیرد٬ که ممکن است برای شرایط دیگر که توسط پزشک تعیین می شود استفاده شود. فلودارابین برای درمان لوسمی مزمن لنفوئیدی (CLL) استفاده می شود. اطلاعات دارویی: نام علمی: آمیفوستین (Amifostine) نام تجاری: فلودارا (Fludara) ٬ آفورتا (Oforta) کلاس درمانی: عامل آنتی نئوپلاستیک کلاس دارویی: ضد سرطان ساختار شیمیایی: [  در حال حاظر در دسترس نمی‌باشد ] نکات مهم قبل از مصرف…

Read More

فلودارابین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463

فلودارابین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر آزادگان 09121623463   فلودارابین (Fludarabine ) با نام تجاری فلودارا (Fludara)  یک داروی ضد سرطان است که از رشد و گسترش سلول های سرطانی در بدن جلوگیری می‌کند. فلودارابین در درمان بیماران مبتلا به انواع خاصی از سرطان خون که به درمان های و داروهای دیگر پاسخ نداده اند مورد استفاده قرار می گیرد٬ که ممکن است برای شرایط دیگر که توسط پزشک تعیین می شود استفاده شود. فلودارابین برای درمان لوسمی مزمن لنفوئیدی (CLL) استفاده می شود. اطلاعات دارویی: نام علمی: آمیفوستین (Amifostine) نام تجاری: فلودارا (Fludara) ٬ آفورتا (Oforta) کلاس درمانی: عامل آنتی نئوپلاستیک کلاس دارویی: ضد سرطان ساختار شیمیایی: [  در حال حاظر در دسترس نمی‌باشد ] نکات مهم قبل از مصرف…

Read More

فلوپنتیکسول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر رجایی شهر 09121623463

فلوپنتیکسول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر رجایی شهر 09121623463   فلوپنتیکسول یک داروی ضد سایکوز و شیزوفرنی است . این دارو یک تیوگزانتن است و بنابراین ارتباط نزدیکی با فنوتیازین ها دارد . مصرف عمده آن به عنوان یک داروی تزریقی طولانی اثر به صورت هر 2 یا 3 هفته به افراد مبتلا به شیزوفرنی ، که سایر داروها را به طور مناسب و دقیق مصرف نمی کنند و از عودهای مکرر بیماری رنج می برند می باشد . این دارو گیرنده D1 و D2 دوپامینی را مهار می کند . گروه دارو: آنتی…

Read More