مکمل‌های غذایی طبیعی تنظیم سطح ملاتونین به‌طور طبیعی|تخصصی ترین گفتار درمانی درآق تپه کرج 09121623463

مکمل‌های غذایی طبیعی تنظیم سطح ملاتونین به‌طور طبیعی|تخصصی ترین گفتار درمانی درآق تپه کرج 09121623463

 

هنگام غروب و با تاریک شدن هوا، تولید ملاتونین افزایش می‌یابد. در هنگام صبح، زمانی که روشنایی روز چشم را آزار می‌دهد، ضربه‌های عصبی از میزان تولید این هورمون می‌کاهد. روشنایی و تاریکی به‌طور قطع عوامل عمده‌ای برای تعیین میزان تولید ملاتونین می‌باشند. با وجود این، در انجام این کار تنها این دو عامل دخالت ندارند. محققان به این نتیجه رسیده‌اند که انواع برنامه‌های منظم روزانه میزان تولید ملاتونین را افزایش می‌دهد. در این‌جا، به چند روش ساده اشاره می‌شود که از طریق آن می‌توان مقدار زیادی از این هورمون مهم را در بدن حفظ کرد:

Related posts