رهنمودهای کلی پیرامون کودکان ADHD;|گفتار توان گستر البرز 09121623463

رهنمودهای کلی پیرامون کودکان ADHD;|گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

باید بدانیم این کودکان بیشتر از همسالان و همکلاسی هایشان نیاز به بازخوردهای مکرر و خاص دارند.

_ارائه تقویت مثبت زیاد ممکن است کودک را از انجامِ درست وظیفه بازدارد,بنابراین به منظور حفظ رفتار مناسب ,استفاده از پیامدهای منفی محتاطانه نیز ضروری است.تنبیه باید به شکل معین و ثابت و فورا بعد از انجامِ کارِ اشتباه باشد.تنبیه های شنیداری معمولا بیشترین اثر را دارند.

_در هرزمان فقط یک تکلیف تحصیلی ارائه شود و تکالیف طولانی تر به واحدهای کوچکتری تقسیم شوند تا حجم فشار وارده بر فراخنای توجه کودک به حداقل برسد.
_به جای رفتارهای خاصی مثل توجه به کار یا آرام نشستن,محصولات رفتاری(مثل انجام کار یا صحت کار)را هدف مداخله درمانی قرار دهید.

_بطورکلی,برای تقویت, بیشتر از فعالیتهای ترجیحی (مثلا,استفاده از کامپیوتر)استفاده کنید نه از پاداشهای عینی. درضمن به منظور جلوگیری از ایجاد خستگی از برنامه باید پاداشهای مورد استفاده متنوع و چرخشی باشند.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts