انواع آپراکسی های گفتاری ( برحسب زمان بروز آن)|گفتار توان گستر البرز

انواع آپراکسی های گفتاری ( برحسب زمان بروز آن)|گفتار توان گستر البرز

 

1) آپراکسی اکتسابی بزرگسالان

2) آپراکسی دوران کودکی (DAS)

آپراکسی اکتسابی :
در همه سنین می تواند رخ دهد ولی به طور معمول در بزرگسالان یافت می شود و این وضعیت باعث می شود مهارت های گفتاری را از دست بدهد . در این نوع آپراکسی فرد مبتلا می داند که چه چیزی را می خواهد بگوید ولی مغز آن ها به سختی دستور برای هماهنگی عضلات مربوطه را می دهد.

آپراکسی دوران کودکی DAS (آپراکسی رشدی )
از هنگام تولد مشاهده می شود ،و این نوع آپراکسی به ندرت به تنهایی بروز میکند. شیوع آپراکسی دوران کودکی در پسران بیشتر از دختران است .


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts