استفاده از دلبَستگی های کودک برای اموز‌ش|گفتار توان گستر البرز

استفاده از دلبَستگی های کودک برای اموز‌ش|گفتار توان گستر البرز

 

اگر کودک به یک موضوع خاص دلبستگی دارد، مثل رنگ ها، اشکال، یا ماشین، موضوع مورد علاقه ی وی را محور اموزش قرار دهید. مثلا برای یک هفته از کتابهایی برای خواندن استفاده کنید که در مورد رنگ ها است یا از رنگ ها در اموزش حساب استفاده کنید.

همچنین میتوانید لیستی از نقاط قوت و علاقه های کودک تهیه کنید و به عنوان مشوق در یادگیری رفتار مناسب به کار ببرید.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts