گام سوم : آموزش استراتژیهای آرام سازی زمانی که کودک آرام است|گفتار توان گستر البرز

گام سوم : آموزش استراتژیهای آرام سازی زمانی که کودک آرام است|گفتار توان گستر البرز

 

تصور کنید فرزندتان در سطح میانه ای از آشفتگی وعصبانیت است فکر می کنید زمان مناسبی برای آموزش یک توانایی جدید برای اوست؟ قطعا نه !
او در چنین شرایطی اصلا شنونده خوبی نیست بنابراین بهترین وقت برای آموزش استراتژِهای آرام سازی زمانی است که فرزندتان کاملا آرام است.

💯 این استراتژیها را بصورت اجمالی مرور کنید تا ببینید کدام یک ازآنها را فرزندتان بخوبی می تواند عمل کند و آن هارا تمرین کنید تا زمانی که به گام چهار برسید.

💯 می توانید تصاویر مختص خود را ایجاد کنید (مانند گرفتن عکس از کودک در حال انجام استراتژی)

💯 استراتژیهایی که منجر به آرام شدن کودک می شود را ابتدا خودتان انجام دهید تا یاد بگیرد سپس او نیز با شما انجام دهد.

💯 پس از چندین بار که آنها را انجام دادید کودکتان آنهارا به تنهایی انجام دهد بنابراین میتوانید ببینید که به بهترین صورت آموزش می بیند.

بادکنک🎈
🎈
کودکتان دستهایش ار مقابل صورتش بگیرد مشابه زمانی که بادکنک کوچکی را گرفته است. به کودکتان بگویید بادکنک را بترکاند . همانطور که میبینید رفته رفته دستانش را از هم جدا می کند تا وانمود کند که بادکنک بزرگتر شده و تلاش می کند بترکاند.

چوب شور!🥨
🥨
کودکتان خود را درون یک چوب شور جای دهد!
بدنش را جمع کند پاهایش را جمع کند بازو هایش را در قفسه سینه جای دهد همانطور که انگار خود را بغل کرده است.

🚶‍♂ راه رفتن 🚶‍♀

برای خونسرد شدن قدم بزند، گاهی اوقات فقط کمی قدم زدن کمک کننده است.

🐰 خرگوش شدن🐰

کودکتان می تواند وانمود کند یک خرگوش خانگی است. می تواند روی زمین بنشیند تنفس او مانند تنفس خرگوش کوتاه و سریع می شود البته اجازه ندهید این کار را طولانی مدت انجام دهد زیرا ممکن است سرگیجه بگیرد هرچند با چندین نفس عمیق می تواند اوضاع تنفس را دوباره تحت کنترل در آورد، تمرینات نفس عمیق میتواند بصورت : صدای مار یا فوت کردن شمع باشد

✉️نوشتن نامه✉️

کودکتان می تواند نامه ای بنویسد در مورد اینکه چرا او آشفته و عصبانی شده است!
به او یک ورق کاغذ و مداد رنگی دهید . می تواند بصورت خشونت آمیز و خط خطی وار و ناخوانا در سراسر کاغذ بنویسد.این کار تنش کودک را آزاد می کند .
اگر فرزندتان بزرگتر است می توانید از او بخواهید علت عصبانیتش را بنویسد. وقتی نوشت آنرا برایتان بخواند یا حتی مچاله کرده و دور بیندازد.
اگر از این استراتژی استفاده خواهید کرد می توانید جعبه ای بنام جعبه ی خونسردی یا آرامش داشته باشید که داخلش مقداری کاغذ و مداد داشته باشید.

🔛شمارش الفبا یا آواز خواندن🔛

فرزندتان می تواند با صدای نسبتا بلند و بصورت آواز خواندن الفبا را بخواند ، اکثر اوقات این کار برای تحت کنترل درآوردن تنفس برای فرونشاندن خشم کافی است.

🦄در آغوش گرفتن بالش یا عروسک های نرم🦄

بگذارید عروسک را محکم بغل کند تا بتواند ناراحتی هایش را از خود دور کند حتی می تواند به عروسکش بگوید که چرا ناراحت است!


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts