راهکارهای مقابله با مشکلات خواب در کودکان دارای اتیسم :

راهکارهای مقابله با مشکلات خواب در کودکان دارای اتیسم :

 

@gftardarmaniiran
✳️به مدت یک هفته مشکلات و الگوی خواب کودک را به دقت مشاهده و ارزیابی کنید و مشخص کنید مشکل خواب او از چه نوعی است .آیا کودک ناهنجاری در به خواب رفتن دارد؟ بیدار شدن زود هنگام دارد؟
@gftardarmaniiran

✳️زمان ثابتی را برای بردن او به رختخواب و بیدار شدن در صبح درنظر بگیرید و این زمان را در هیچ شرایطی تغییر ندهید. دستور مستقیم شما به او برای خوابیدن ممکنست موجب رفتار مقابله ایی و یا خشم در او شود لذا بهتر است با درکنار هم قرار دادن فعالیت ها و ربط آن ها به هم مانند به صدا درآمدن زنگ خواب ،جمع کردن وسایل ،خاموش کردن تلویزیون و آماده کردن تختش به وی پیام خوابیدن را منتقل کنید.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts