تماشای تلویزیون و نمایشگرهای دیجیتال برای کودکان زیر دو سال مناسب نیست|گفتار توان گستر البرز

تماشای تلویزیون و نمایشگرهای دیجیتال برای کودکان زیر دو سال مناسب نیست|گفتار توان گستر البرز

 

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی جدید توصیه کرده است که کودکان باید ساعات محدودی به تلویزیون و یا سایر نمایشگرهای دیجیتال نگاه کنند.

این سازمان همچنین می‎گوید که کودکان نباید تا قبل از دو سالگی تلویزیون و سایر نمایشگرها را تماشا کنند.

در این گزارش با اشاره به مشکل بی تحرکی بچه‌ها تاکید شده که والدین باید مدت تماشای تلویزیون و سایر نمایشگرها مثل موبایل و تبلت را کنترل کنند و برای آن زمان محدود تعیین کنند.

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts