كلينيك تخصصي گفتار درماني در گرمسار

كلينيك تخصصي گفتار درماني

گفتاردرمان زهرا جورابلو

ارزيابي تشخيص و درمان اختلالات گفتار زبان
فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران
ادرس:گرمسار-ميدان شهدا-ساختمان ابريشم-طبقه٤-واحد٢
شماره تماس:٠٩٣٥٢٦٢٧٢٦١

 

 

Related posts