آدرس و شماره تلفن بهترین ها |گفتار درمانی کیمیا در قزوین( slp )

آدرس و شماره تلفن بهترین ها |گفتار درمانی کیمیا در قزوین( slp )

محمد فلاح
کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران،
ادرس:
قزوین خیابان فردوسی جنوبی کوچه امیرامجد ،ساختمان پزشکان کیمیا،طبقه دوم،
شماره تماس:
02833242253
09127836100

Related posts