بهترین مراکز درمانی اصفهان

بهترین مراکز درمانی اصفهان

 

1.بیمارستان آبان(مهرگان)          

آدرس : اصفهان- خیابان شیخ بهایی-نرسیده به اردیبهشت

تلفن : 3132330024

2.بیمارستان سعدی      

آدرس : پل فلزی-بوستان سعدی

تلفن : 3136273031

3.بیمارستان سینا        

آدرس : خیابان شمس آبادی

تلفن : 3132205025

4.بیمارستان سپاهان    

آدرس : خیابان میر

تلفن : 3136613082

5. بیمارستان صدوقی  

آدرس : خیابان بزرگمهر-چهاررراه نور باران

تلفن : 3132912000

6. بیمارستان عسگریه 

آدرس : اصفهان- خیابان عسگریه

تلفن : 3132250041

7.بیمارستان شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان میلاد)             

آدرس : بلوار کشاورز

تلفن : 37774001

8.کلینیک بینا طب سپاهان (کلینیک چشم آبان)            

آدرس : خیابان سپهسالار-بعد از سه راه طبیب

تلفن : 3136305035

9.کلینیک خانواده            

آدرس : اصفهان- خیابان صفه

تلفن : 3136201396

10.کلینیک پارسیان          

آدرس : خیابان میر-روبروی بیمه آسیا-بین پل هوایی میر و چهارراه آبدویست پنجاه

تلفن : 3136616635

11.مرکز جراحی محدود مرکز جراحی میلاد               

آدرس : خیابان چهارباغ پایین

تلفن : 3134487979

12.مرکز چشم پزشکی مرکز چشم پزشکی صدرا        

آدرس : دروازه شیراز- خیابان دانشگاه-کوچه موذن صفایی

تلفن : 3136264410

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com

http://goftardarmani.com

neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts