بهترین مراکز درمانی اردبیل

بهترین مراکز درمانی اردبیل

 

1.بیمارستان ارتا

آدرس : خیابان سیمتری

تلفن : 33333523

2.بیمارستان قائم          

آدرس : میدان بسیج -جنب هتل دریا

تلفن : 4533724012

3.مرکز جراحی محدود سینا

آدرس : سی متری-اول خیابان شهید صوفی(ارمنستان سابق)-پلاک 173

تلفن : 4533339900

4.مرکز جراحی محدود بابک

آدرس : خیابان والی – 18 متری آزادگان – پشت بیمارستان امام خمینی

تلفن : 33257365

5.مرکز جراحی محدود حافظ و درمانگاه رضوان 

آدرس : رضوان جنب کلانتری 15

تلفن : 33711555

6.مرکز جراحی محدود شرکت نورشیخ صفی (مرکز جراحی چشم نور)   

آدرس : خیابان سیمتری – مابین بازار و عالی قاپو جنب مسجد ملا مومن

تلفن : 33241491

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com

http://goftardarmani.com

neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts