دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 

دعوت به همکاری

دعوت به مشارکت

دعوت به کار برای کاردرمانگر

دعوت به کار برای کاردرمانگر تازه فارغ التحصیل

کاردرمانگر متبحر در امر درمان سكته مغزي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان ضربه مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان موليتپل اسكلروزيس

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماران ضايعات نخاعي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان فلج مغزي كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پاركينسون

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماريهاي ارتوپديك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات و رباطهاي مفصلي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اسكيزوفرني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان افراد نوروتيك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات ذهني نظير كودكان بيش فعال و كم توجه

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اوتيسم

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات يادگيري كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان عقب ماندگي ذهني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان و توانمند سازي عصبي نوزادان نارس

بيماري هاي مرتبط با حوزه ی سالمندي نظير آلزايمر و دمانس

 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

 

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان امام خمینی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان حافظ

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان یاس

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه  میدان صیاد شیرازی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان خبرنگار

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان مدرس

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان مدرس خیابان آزادگان

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۱۲

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۱۲

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۸

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۸

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۴

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۴

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان امام خمینی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان حافظ

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان امام خمینی خیابان یاس

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه  میدان صیاد شیرازی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان خبرنگار

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان صیاد شیرازی خیابان مدرس

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان مدرس خیابان آزادگان

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۱۲

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۱۲

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۸

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی غربی ۸

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادگان فرعی شرقی ۴

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان طالقانی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان آزادی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه میدان آزادی خیابان آزادی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان گلستان فرعی پوریای ولی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی گلها

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان نگارستان

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان ولی عصر

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان بوستان

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی مریم

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی بنفشه

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان نیلوفر

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان لاله

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان گل محمدی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان چمران

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان رز

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان بوعلی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان مطهری

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان شهرداری فرعی رودکی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی اطلس

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی نارون

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی هما

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی کارگر

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی شهریور

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی سپیده

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی فرعی سیمرغ

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان فردوسی

دعوت به همکاری کاردرمان جسمی  در کرج|اندیشه خیابان آزادی خیابان گل محمدی